49. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 24-25 października 2024, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:

Golden Floor Centrum

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Warsztat I – 25 października 2024

Rozliczanie czasu pracy – zagadnienia praktyczne

 1. Jak rozliczyć pracę nadliczbową dobową?, w szczególności:
  • W którym momencie trzeba udzielić drugiej przerwy w dniówce?
  • Jak poprawnie zapłacić wynagrodzenie z dodatkiem?
  • Jak poprawnie udzielić czasu wolnego na wniosek pracownika?
  • Jak zapłacić wynagrodzenie, gdy czas wolny jest udzielany w innym miesiącu niż miała miejsce praca nadliczbowa?
  • Jakie jest ryzyko związane z udzielaniem czasu wolnego bez wniosku pracownika? Ile trzeba będzie zapłacić?
  • Kiedy i na jakich zasadach za pracę nadliczbową dobową trzeba dodatkowo udzielić równoważnego okresu odpoczynku?
  • Kiedy praca w dniach roboczych powoduje pracę nadliczbową średniotygodniową i jak ją rozliczyć?
 1. Jak rozliczyć pracę ponadwymiarową pracownika zatrudnionego na część etatu?, w tym:
  • Jak pracę ponadwymiarową zapisać w ewidencji czasu pracy?
  • Jak poprawnie zrekompensować pracę ponadwymiarową? (stanowisko GIP na temat wyroku TSUE)
 1. Jak rozliczyć wyjazdy służbowe w dniach roboczych?, w tym:
  • Kiedy pracownik przemieszczając się w podróży rozpoczął odpoczynek w przypadku przejazdu służbowego w porze nocnej?
  • Na jakich zasadach pracownik może przyjść później do pracy po podróży służbowej, ile czasu pracować, jak zaznaczyć to w jego ewidencji czasu pracy i jak zapłacić za nieobecność?
 2. Jak rozliczyć dyżur w dniu roboczym? w szczególności:
  • Ile czasu maksymalnie można dyżurować?
  • Jaka rekompensata przysługuje za dyżur?
 3. Jak rozliczyć szkolenie w dniu roboczym?
  • Jak rozliczyć czas szkolenia przed lub po dniówce pracownika?
 4. Jak rozliczyć niecodzienne przypadki, w tym:
  • pracę wykonaną w trakcie urlopu wypoczynkowego?
  • czas pracy, gdy w trakcie dnia pracy pracownik się przemieszcza z miejsca pracy zdalnej do stacjonarnej i ewentualnie z powrotem?
  • czas pracy w dniówce, w której pracownik odpracowywał wyjście prywatne?
  • odpracowanie spóźnienia?
 1. Jak poprawnie rozliczyć pracę w dniu wolnym? w szczególności:
  • W jakich przypadkach trzeba oddać dzień wolny, a kiedy dni wolnych się nie oddaje? Czy pracownik ma wpływ na to, czy otrzyma dzień wolny?
  • Na jakich zasadach oddaje się wolny dzień za dzień?
  • Kiedy oddać dzień wolny, żeby zachować odpoczynek tygodniowy?
  • Jakie są skutki, gdy – wbrew obowiązkowi – dzień wolny nie zostanie udzielony? Czy pracodawca ryzykuje mandatem od PIP?
  • Jak się rozlicza pracę w dniu wolnym, gdy pracownik pracował dłużej niż 8 godzin?
  • Czy pracownik wezwany do pracy w dniu wolnym może wziąć urlop na żądanie albo zwolnienie z powodu siły wyższej? Jakie będą skutki dla rozliczenia czasu pracy?
  • Jak choroba pracownika lub inna usprawiedliwiona nieobecność wpływa na przekroczenie normy średniotygodniowej?
  • Jak się finansowo rozlicza pracę nadliczbową średniotygodniową spowodowaną tym, że pracownik pracował w dniu wolnym? Kiedy płaci się wynagrodzenie, a kiedy dodatek za taką pracę?
  • Na jakich warunkach za przekroczenie normy średniotygodniowej można udzielić czasu wolnego? Jaki dokument musi zostać sporządzony?
 • Jak rozliczyć przypadającą w dniu wolnym:
  • pracę ponadwymiarową?
  • podróż służbową?
  • szkolenie/studia podyplomowe?
  • dyżur?
 1. Jakie są zasady rozliczania dodatkowej pracy w systemie zadaniowego czasu pracy?
 2. Jakie są zasady rozliczania czasu pracy w przypadku kadry kierowniczej?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:30 ZAJĘCIA
12:30 – 13:00 PRZERWA NA LUNCH
13:00 – 14:30 ZAJĘCIA
14:30 – 14:45 PRZERWA
14:45 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek
Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1500 ZŁ 1200 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

KONFERENCJA STACJONARNA
(900 ZŁ 800 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

WARSZTAT STACJONARNY
(900 ZŁ 800 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1300 ZŁ 1000 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

KONFERENCJA ONLINE
(800 ZŁ 700 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

WARSZTAT ONLINE
(800 ZŁ 700 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW OKPP
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.