49. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 24-25 października 2024, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:

Golden Floor Centrum

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Konferencja – 24 października 2024

Prawo Pracy 2024/2025: procedury, raporty i obowiązki informacyjne – najnowsza wykładnia, nadchodzące zmiany

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09.10 Prezentacja MW! 

Prelegent: Anna Telec

09:55 – 10:10 Pytania od Uczestników

10:10 – 10:25 PRZERWA

 1. Status prawny sygnalisty:
 • Kto może być sygnalistą (osoba zatrudniona wewnątrz organizacji czy także poza nią)?
 • Jakie warunki musi spełnić sygnalista by otrzymać ochronę (uzasadnione podstawy, kontekst związany z pracą)?
 • Od jakiego momentu przysługuje ochrona i jak długo trwa?
 • Kto oprócz sygnalisty podlega ochronie?
 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych:
 • Które podmioty są zobowiązane do utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 • Konsultacje ze związkami zawodowymi  – obowiązek czy prawo?
 • W jakim terminie procedura zgłoszeń wewnętrznych powinna wejść w życie?
 • Jakie są obowiązkowe i fakultatywne elementy procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 • Kto może przyjmować zgłoszenia wewnętrzne?
 • Czy podmiotowi zewnętrznemu może zlecić przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych?
 • Zgłoszenia anonimowe – obowiązek czy prawo?
 • Na czym polega system zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 • Czy można wydać sygnaliście zaświadczenie o podleganiu ochronie?
 • W jaki sposób należy prawidłowo rejestrować dokonane zgłoszenia?
 • Jak długo przechowywać dane w rejestrze zgłoszeń?
 • Grupy kapitałowe czy mogą mieć wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
 • Jaka jest sankcja karna za wadliwą procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
 1. Zasady postępowania z dokonanym zgłoszeniem:
 • Wstępna weryfikacja zgłoszenia – na czym polega?
 • W jakich dziedzinach można dokonać zgłoszenia?
 • Jaki jest termin na potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia?
 • Kiedy należy podjąć działania następcze i na czym one polegają?
 • Czy do działań następczych można upoważnić podmiot zewnętrzny?
 • Informacja zwrotna dla sygnalisty – co powinna zawierać i w jakim terminie być przekazana?
 • Co zrobić w przypadku, gdy sygnalista dokona zgłoszenia innym kanałem niż przewidziany dla dokonywania zgłoszeń wewnętrznych?
 1. Ochrona sygnalisty:
 • Czy sygnalista może zrzec się ochrony?
 • Jakich działań odwetowych nie można stosować wobec sygnalisty?
 • Jakie uprawnienia przysługują sygnaliście w przypadku zastosowania działań odwetowych?
 • Kiedy dokonanie zgłoszenia wyłącza odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób?
 • Czy w przypadku, gdy sygnalista celowo dokona zgłoszenia nieprawdziwych informacji, jest bezkarny?
 • Czy ochronie podlega sygnalista, gdy dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego i pominie zgłoszenie wewnętrzne?

Prelegent: Katarzyna Jędrzejewska

11:10 – 11:25 Pytania od Uczestników

Prelegent: Robert Lisicki

12:10 – 12:25 Pytania od Uczestników

12:25 – 12:45 Prezentacja partnera wydarzenia

12:45 – 13:30 PRZERWA NA LUNCH

Prelegent: Jacek Męcina

14:15 – 14:30 Pytania od Uczestników

14:30 – 14:45 PRZERWA

 1. Kiedy należy uruchomić procedurę zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników?
 2. Jak jest uregulowana ochrona, gdy pracownica jest w ciąży?
 3. Jak jest uregulowana ochrona, gdy pracownik:
  • korzysta z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
  • przebywa na urlopie wychowawczym,
  • korzysta z obniżenia wymiaru etatu, w okresie bycia uprawnionym do urlopu wychowawczego,
  • jest w ochronnym wieku przedemerytalnym,
  • jest żołnierzem obrony terytorialnej,
  • odbywa dobrowolną zasadniczą służbę wojskową,
  • jest w okresie 12 miesięcy po zakończeniu odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
  • jest członkiem związku zawodowego albo jest objęty obroną związkową,
  • długotrwale choruje,
  • jest radnym,
 1. Czy działania wobec chronionych wymagają konsultacji?
 2. W jakich przypadkach trzeba zapłacić dodatek wyrównawczy?

Prelegent: Monika Frączek

15:30 – 15:45 Pytania od Uczestników

Prelegent: Łukasz Prasołek

16:30 – 16:45 Pytania od Uczestników

16:45 – 17:00 Zakończenie konferencji

Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1500 ZŁ 1200 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

KONFERENCJA STACJONARNA
(900 ZŁ 800 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

WARSZTAT STACJONARNY
(900 ZŁ 800 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1300 ZŁ 1000 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

KONFERENCJA ONLINE
(800 ZŁ 700 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

WARSZTAT ONLINE
(800 ZŁ 700 ZŁ + VAT - CENA PROMOCYJNA DO 11.10)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW OKPP
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.