tloglowna
NASI
PARTNERZY

Współpracujemy
z najlepszymi.

Współpracujemy z najlepszymi firmami na rynku.
Nasi partnerzy to liderzy swoich branż.
Firmy, przedsiębiorstwa, kancelarie i instytucje, które dostarczają swoim klientom produkty najwyższej jakości.


Współpracujemy z:

Slaid

Praktyczny Serwis dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Codziennie publikuje wiadomości z zakresu biznesu, gospodarki oraz Internetu. Udostępnia szereg narzędzi pomocnych przy prowadzeniu firmy oraz pracy w domu. To jeden z czołowych serwisów biznesowych. Jest dobrze rozpoznawalny zarówno w środowisku biznesowym jak i wśród internautów.

Praktyczny Serwis dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Codziennie publikuje wiadomości z zakresu biznesu, gospodarki oraz Internetu. Udostępnia szereg narzędzi pomocnych przy prowadzeniu firmy oraz pracy w domu. To jeden z czołowych serwisów biznesowych. Jest dobrze rozpoznawalny zarówno w środowisku biznesowym jak i wśród internautów.

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie.

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Bada­nia IPiSS w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie.

Księgarnia internetowa, w której możecie Państwo kupić publikacje najlepszych Autorów.

Praktyczny Serwis dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Codziennie publikuje wiadomości z zakresu biznesu, gospodarki oraz Internetu. Udostępnia szereg narzędzi pomocnych przy prowadzeniu firmy oraz pracy w domu. To jeden z czołowych serwisów biznesowych. Jest dobrze rozpoznawalny zarówno w środowisku biznesowym jak i wśród internautów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Księgarnia internetowa, w której możecie Państwo kupić publikacje najlepszych Autorów.

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Księgarnia internetowa, w której możecie Państwo kupić publikacje najlepszych Autorów.

OutsourcingPortal to serwis internetowy poświęcony tematyce outsourcingu, którego grupę docelową stanowią inwestorzy, usługodawcy jak również klienci firm z branży sektora outsourcingowego w tym również z takich branż jak BPO, SSC, KPO, ITO, HRO, facility management, car fleet management, outsourcingu na rynkach nieruchomości i innych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Księgarnia internetowa, w której możecie Państwo kupić publikacje najlepszych Autorów.

Kariera w Finansach to serwis z ofertami pracy dla studentów i profesjonalistów z branży finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej oraz sektora BPO/SSC.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Księgarnia internetowa, w której możecie Państwo kupić publikacje najlepszych Autorów.

Legalis Księgowość Kadry Biznes to system dedykowany księgowym, kadrowym i innym specjalistom w firmach, którzy w codziennej pracy analizują przepisy prawa. Zapewnia wsparcie podczas podejmowania decyzji z zakresu m.in. prawa pracy, podatków, rachunkowości, BHP, przetargów, prawa konsumenckiego, umów cywilnoprawnych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Blog osobisty poświęcony kazusom prawnym prowadzony przez absolwentkę prawa i aplikantkę adwokacką.

HR E-book to dynamicznie rozwijające się wydawnictwo specjalistyczne, którego celem jest stworzenie rozbudowanego, kompleksowego kompendium wiedzy poświęconego problematyce prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i RODO.