Slide
ROBERT LISICKI

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2012 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. W Konfederacji Lewiatan odpowiada w szczególności za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych).
Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Członek komitetu doradczego ds. swobodnego przepływu osób przy Komisji Europejskiej orz Rady Konsultacyjnej PPK przy Polskim Fundusz Rozwoju. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Społecznych w BusinessEurope.

robert-lisicki
OdtwórzPlay