Slide
ROBERT LISICKI

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację
radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał
tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa
Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2012 r.
pełnił funkcję naczelnika Wydziału. W Konfederacji Lewiatan odpowiada w
szczególności za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Uczestnik prac
legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu
pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in.
Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy,
umów terminowych).

Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych
Rady Dialogu Społecznego. Członek komitetu doradczego ds. swobodnego
przepływu osób przy Komisji Europejskiej orz Rady Konsultacyjnej PPK
przy Polskim Fundusz Rozwoju. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w Businesseurope.

robert-lisicki