Slide
KATARZYNA JĘDRZEJEWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Główny specjalista ds legislacji w MRPiT, mianowany urzędnik służby cywilnej. Od 2009 r. zatrudniona w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. W ramach pracy w resorcie - specjalista z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy (brała udział w przygotowywaniu projektów zmian prawa pracy m.in w zakresie ochrony danych osobowych, dokumentacji pracowniczej, pracy zdalnej), udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych.

Poza zawodowym doświadczeniem legislacyjnym, także prowadząca szkolenia dla pracowników działów personalnych, pracodawców prywatnych i sfery budżetowej.

katarzyna-jedrzejewska