Slide
ANITA GWAREK

Prawnik, Legislator. Od czasu studiów związana z prawem pracy. Od października 2021 r. pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Obecnie Wicedyrektor w tym Departamencie. Od stycznia 2022 r. jest członkiem Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. W latach 2011 – 2021 - Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W czasie pracy w Ministerstwie uczestniczyła w procesie legislacyjnym. Była zaangażowana w prace związane m.in. ze zmianą w przepisach Kodeksu pracy, ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Doświadczony wykładowca. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia, uczestnicząc w ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych poświęconych tej problematyce, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. W jej obszarze zainteresowań mieszczą się przede wszystkim zagadnienia dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych (w tym wypoczynkowych), uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

monika-fraczek