43. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 21-22 października 2021, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Konferencja – 21 października 2021

„Prawo pracy 2021/2022 – nowelizacje przepisów, praktyczne rozwiązania”

Główne zagadnienia kongresu:

 • Szczególne regulacje dotyczące sygnalistów, na które trzeba się przygotować
 • Organizacja pracy zdalnej– wybrane zagadnienia
 • Zatrudnianie cudzoziemców – czy rok 2022 przyniesie rewolucję w tym zakresie?
 • Projekt zmiany Kodeksu Pracy – praca zdalna
 • Czas pracy – nadgodziny – jak prawidłowo nimi zarządzać?
 • Projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej – próba budowy unijnego wymiaru stosunków przemysłowych

PROGRAM:

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:15 Prezentacja Firmy Most Wanted!

09:15 – 10:00 Projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej – próba budowy unijnego wymiaru stosunków przemysłowych

 • Projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej jako element wdrożenia Europejskiego Filaru Prawa Socjalnych,
 • Europejska płaca minimalna a zmiany zachodzące na unijnych rynkach pracy – „rozmywanie się” pojęcia pracownik,
 • Główne założenia Projektu (w tym obowiązek promowania rokowań zbiorowych, obowiązki sprawozdawczo – statystyczne),
 • Główne kontrowersje wokół Projektu: poglądy europejskich i krajowych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Kontrowersje pomiędzy państwami członkowskimi,
 • Stosunek Rządu RP do Projektu,
 • Głos Parlamentu Europejskiego i przyszłość Projektu.

Prelegent: Barbara Surdykowska

10:00 – 10:15 pytania od Uczestników

10:15 – 10:30 PRZERWA

10:30 – 11:15 Projekt zmiany Kodeksu Pracy- praca zdalna

 • Nowa definicja,
 • Praca zdalna na wniosek i na polecenie,
 • Obowiązki pracodawcy:
  • zapewnienie sprzętu,
  • pokrycie kosztów.
 • Prawa pracownika,
 • Okazjonalna praca zdalna.

Prelegent: Katarzyna Jędrzejewska

11:15 – 11:30 pytania od Uczestników

11:30 – 12:15 Organizacja pracy zdalnej– wybrane zagadnienia

 • Organizacja i porządek pracy,
 • Czas pracy a praca zdalna:
  • wybór systemu czasu pracy,
  • rozliczanie czasu pracy,
  • komunikacja pracownik – pracodawca.

Prelegent: Robert Lisicki

12:15 – 12:30 pytania od Uczestników

12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH

13:15 – 14:00 Szczególne regulacje dotyczące sygnalistów, na które trzeba się przygotować

 • Od kiedy i na jakiej podstawie prawnej zostaną nałożone na pracodawców dodatkowe obowiązki? Na czym będą polegały?
 • Czy nowe regulacje będą dotyczyć wszystkich pracodawców?
 • Kto będzie uważany za sygnalistę? Czy tylko pracownicy będą mogli być sygnalistami?
 • Co będzie mógł zgłosić sygnalista i w jaki sposób?
 • Na czym będzie polegał obowiązek zapewnienia ochrony sygnaliście? Jakich działań wobec sygnalistów nie wolno będzie podejmować?
 • Jakie przesłanki będzie musiała spełnić osoba zgłaszająca naruszenia, żeby być objęta ochroną sygnalisty?
 • Jak dodatkowo przepisy prawa będą chroniły sygnalistów?
 • Jakie będą sankcje za działania przeciwko prawom sygnalistów? Czy pracodawca będzie mógł ponieść sankcje finansowe?
 • Na kim będzie spoczywał ciężar dowodu w razie sporu, o to czy sygnalista był szykanowany?

Prelegent: Monika Frączek

14:00 – 14:15 pytania od Uczestników

14:15 – 14:30 PRZERWA

14:30 – 15:15 Zatrudnianie cudzoziemców – czy rok 2022 przyniesie rewolucję w tym zakresie?

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca,
 • Legalizacja pracy cudzoziemca,
 • Zezwolenie na pracę a zezwolenie jednolite,
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy,
 • Przedłużenie uprawnień na podstawie tarczy antykryzysowej,
 • Planowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:
  • decentralizacja organów wydających zezwolenia na pracę,
  • zmiany dotyczące zezwoleń na pracę,
  • zmiany dotyczące zezwoleń sezonowych,
  • zmiany dotyczące oświadczeń.

Prelegent: Paweł Ziółkowski

15:15 – 15:30 pytania od Uczestników

15:30 – 16:15 Czas pracy – nadgodziny – jak prawidłowo nimi zarządzać?

 • Zlecanie nadgodzin – treść wniosku, forma,
 • Identyfikacja nadgodzin w systemie podstawowym, równoważnym, zadaniowym,
 • Zasady rekompensowania nadgodzin, czas wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?
 • Praca w niedziele i święta a nadgodziny.

Prelegent: Piotr Wojciechowski

16:15 – 16:30 pytania od Uczestników

16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji

Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

Slide

PRELEGENCI 43. EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU PRAWA PRACY

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Doradca prawny w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", korespondent Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Radca prawny i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w Businesseurope.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ