Slide
BARBARA SURDYKOWSKA

Doradca prawny w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", korespondent Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie, ekspert Rady Dialogu Społecznego. Zajmuje się m.in. problematyką zabezpieczenia społecznego pracowników, rokowań zbiorowych, ponadnarodowym wymiarem stosunków pracy oraz cyfryzacją środowiska pracy.

Szczególnym obszarem jej zainteresowań badawczych jest europeizacja stosunków przemysłowych. Brała udział w międzynarodowym projekcie badawczym ARTUS CEE dotyczącym artykulacji interesów związków zawodowych z Europy Środkowo-Wschodniej.

barbara-surdykowska