44. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 24-25 marca 2022, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat II – 25 marca 2022

Praca w godzinach nadliczbowych – praktyczne warsztaty

1. Zasady identyfikacji:

a) Dobowej normy czasu pracy:

 • Jak poprawnie organizować czas pracy, gdy pracownicy są zatrudnieni w równoważnym czasie pracy?
 • Ile odpoczynku w dobie pracowniczej należy zapewnić?

b) Normy tygodniowej czasu pacy:

 • Jak poprawnie planować czas pracy, żeby norma tygodniowa nie została naruszona?

c) Przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:

 • Jak definiuje się tydzień rozliczeniowy?
 • Ile dni pracy pod rząd można zaplanować pracownikowi?
 • Których pracowników obowiązuje sztywny 5-dniowy tydzień pracy?

d) Pracy w niedzielę i święta:

 • W jakich godzinach może przypadać doba niedzieli lub święta?
 • Jak niedziela lub święto wpływa na wymiar czasu pracy pracownika?
 • Jak poprawnie zaplanować dni wolne, gdy święto przypada w sobotę lub w niedzielę?
 • Czy choroba pracownika w dniu wolnym wpływa na wymiar jego czasu pracy?
 • W jaki sposób dostosować początek i koniec niedzieli lub święta do potrzeb danego pracodawcy?
 • W jakich sytuacjach można planować pracownikom pracę w niedzielę lub w święto?
 • Jeżeli pracownik ma zaplanowaną pracę w daną niedzielę lub w święto – to jak powinien mieć zaplanowane inne dni wolne?
 • Jakie są wymogi PIP odnośnie zapewnienia co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy?

2. Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych – praktyczne rekomendacje:

 • W jakiej postaci najpraktyczniej wydać polecenie pracy nadliczbowej? Na piśmie, elektronicznie, ustnie?
 • Jak się ma system RCP do pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy wcześniejsze przyjście do pracy lub późniejsze wyjście będzie, a kiedy nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych?
 • Czy w poleceniu pracy w godzinach nadliczbowych należy wskazywać, czy dotyczy ono pracy spowodowanej akcją ratowniczą lub awarią bądź też szczególnymi potrzebami pracodawcy?
 • W jaki sposób dokumentować konieczność pracy nadliczbowej w zadaniowym czasie pracy?
 • Jakie postanowienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych warto zapisać w regulaminie pracy?
 • Kto jest odpowiedzialny za interpretowanie postanowień dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych zapisane w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u pracodawcy? Zgodnie z jakimi zasadami te postanowienia powinny być interpretowane?
 • Czy dokumenty związane z poleceniem pracy nadliczbowej należy przechowywać? Przez jaki czas?
 • Czy pracownik musi wykonać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie są ograniczenia w wykonywaniu pracy nadliczbowej?
 • Jakie limity pracy w godzinach nadliczbowych obowiązują?
 • Jaki jest dobowy limit nadgodzin i kiedy może być naruszany?
 • Jaki jest średniotygodniowy limit nadgodzin i jak go poprawnie ustalić?
 • Jakich godzin nadliczbowych dotyczy limit roczny?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, gdy pracodawca np. przekracza limit takiej pracy?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy dyżur, szkolenie lub podróż służbowa przekształcają się w pracę nadliczbową?

3. Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych – praktyczne rekomendacje:

 • Jakie są zasady finansowego rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie są zasady rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym?
 • Do kiedy należy zdecydować się na daną formę rekompensaty?
 • Jakie są zasady składania przez pracownika wniosku o czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Czy można „mieszać” formy rekompensowania pracy nadliczbowej? W jakich przypadkach dana forma rekompensaty pracy nadliczbowej jest praktyczniejsza?
 • Czy ryczałt jest praktyczną formą rekompensaty pracy nadliczbowej?
 • W jakich przypadkach i na jakich zasadach płacić ryczałt za pracę nadliczbową?
 • Jakie postanowienia w zakresie odbioru czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych warto wprowadzić do regulaminu pracy?
 • Jak praca w dniu wolnym wpływa na powstanie godzin nadliczbowych?
 • Na jakich zasadach oddaje się dzień wolny w zamian za pracę w dniu pierwotnie dla pracownika wolnym?
 • Za ile godzin nadliczbowych średniotygodniowych przysługuje rekompensata, jeżeli pracownik nie dopracował pełnej dniówki w dniu, w którym został dodatkowo wezwany do pracy?

4. Godziny nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy – podstawowy, równoważny, zadaniowy, w tym:

 • Kiedy mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy?
 • Kiedy mamy do czynienia z praca nadliczbową dobową, a kiedy średniotygodniową w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Kiedy dłuższa praca w zadaniowym czasie pracy nie będzie pracą nadliczbową?

5. Błędy popełniane przez pracodawców przy rozliczaniu czasu pracy – case study.

6. Zasady odpowiedzialności przełożonych za rozliczanie pacy w godzinach nadliczbowych:

 • Kto ma obowiązek nanosić dane o pracy nadliczbowej na ewidencję czasu pracy?
 • W jakiej sytuacji przełożony popełnia wykroczenie błędnie rozliczając czas pracy pracownika?
 • Czy kara jest nakładana na pracodawcę, czy na konkretnego pracownika?
 • Jak wysoka kara może być nałożona w trakcie kontroli PIP?
 • Czy wysokość kary zależy od liczby błędów popełnionych przez przełożonego?
 • Jak daleko wstecz sięga PIP kontrolując czas pracy?
 • Jak trzeba się zachować, gdy PIP nakłada karę, a jakie postępowanie jest nieracjonalne?
 • Czy pracodawca może wyciągnąć dodatkowe konsekwencje wobec przełożonego, co do którego PIP stwierdził, że naruszył przepisy o czasie pracy?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

WYKŁADOWCA

Slide
PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat, W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych sporządzał opinie prawne na potrzeby Ministerstwa Pracy, w 2001-2009. Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie przez pierwsze trzy lata wykonywał pracę w charakterze specjalisty ds. prawnych zajmując się interpretacją przepisów prawa pracy na potrzeby Urzędu kontrolno – nadzorczego a przez koleje pięć lat współkierowałem tym Departamentem kreując politykę nadzorczo – kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach prac inspekcyjnych sporządzał wytyczne do przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy, wykładał wiedzę inspektorom pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, reprezentował Urząd na licznych konferencjach, sympozjach i Zjazdach. W czasie pracy w Inspekcji był również częstym gościem mediów gdzie upowszechniał prawo pracy słuchaczom i telewidzom. W 2016 oraz 2017 r. ponownie wrócił do Państwowej inspekcji Pracy w charakterze doradcy Szefa Urzędu Głównego Inspektora Pracy.
Od 2009 r. prowadzi indywidualną działalność doradczą, obecnie w formie Kancelarii Adwokackiej.
Pracuje również w charakterze wykładowcy, zarówno w ramach prowadzonych szkoleń „otwartych” i tych dedykowanych konkretnym organizacjom, jak również na uczelniach wyższych. Jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, czy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

piotr-wojciechowski
Slide
SPRAWDŹ PROGRAMY
PRAWO PRACY 2022
NAJNOWSZE ZMIANY
UMOWY
MONIKA FRĄCZEK

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.