44. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 24-25 marca 2022, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat II – 25 marca 2022

Praca w godzinach nadliczbowych – praktyczne warsztaty

1. Zasady identyfikacji:

a) Dobowej normy czasu pracy:

 • Jak poprawnie organizować czas pracy, gdy pracownicy są zatrudnieni w równoważnym czasie pracy?
 • Ile odpoczynku w dobie pracowniczej należy zapewnić?

b) Normy tygodniowej czasu pacy:

 • Jak poprawnie planować czas pracy, żeby norma tygodniowa nie została naruszona?

c) Przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:

 • Jak definiuje się tydzień rozliczeniowy?
 • Ile dni pracy pod rząd można zaplanować pracownikowi?
 • Których pracowników obowiązuje sztywny 5-dniowy tydzień pracy?

d) Pracy w niedzielę i święta:

 • W jakich godzinach może przypadać doba niedzieli lub święta?
 • Jak niedziela lub święto wpływa na wymiar czasu pracy pracownika?
 • Jak poprawnie zaplanować dni wolne, gdy święto przypada w sobotę lub w niedzielę?
 • Czy choroba pracownika w dniu wolnym wpływa na wymiar jego czasu pracy?
 • W jaki sposób dostosować początek i koniec niedzieli lub święta do potrzeb danego pracodawcy?
 • W jakich sytuacjach można planować pracownikom pracę w niedzielę lub w święto?
 • Jeżeli pracownik ma zaplanowaną pracę w daną niedzielę lub w święto – to jak powinien mieć zaplanowane inne dni wolne?
 • Jakie są wymogi PIP odnośnie zapewnienia co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy?

2. Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych – praktyczne rekomendacje:

 • W jakiej postaci najpraktyczniej wydać polecenie pracy nadliczbowej? Na piśmie, elektronicznie, ustnie?
 • Jak się ma system RCP do pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy wcześniejsze przyjście do pracy lub późniejsze wyjście będzie, a kiedy nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych?
 • Czy w poleceniu pracy w godzinach nadliczbowych należy wskazywać, czy dotyczy ono pracy spowodowanej akcją ratowniczą lub awarią bądź też szczególnymi potrzebami pracodawcy?
 • W jaki sposób dokumentować konieczność pracy nadliczbowej w zadaniowym czasie pracy?
 • Jakie postanowienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych warto zapisać w regulaminie pracy?
 • Kto jest odpowiedzialny za interpretowanie postanowień dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych zapisane w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u pracodawcy? Zgodnie z jakimi zasadami te postanowienia powinny być interpretowane?
 • Czy dokumenty związane z poleceniem pracy nadliczbowej należy przechowywać? Przez jaki czas?
 • Czy pracownik musi wykonać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie są ograniczenia w wykonywaniu pracy nadliczbowej?
 • Jakie limity pracy w godzinach nadliczbowych obowiązują?
 • Jaki jest dobowy limit nadgodzin i kiedy może być naruszany?
 • Jaki jest średniotygodniowy limit nadgodzin i jak go poprawnie ustalić?
 • Jakich godzin nadliczbowych dotyczy limit roczny?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, gdy pracodawca np. przekracza limit takiej pracy?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy dyżur, szkolenie lub podróż służbowa przekształcają się w pracę nadliczbową?

3. Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych – praktyczne rekomendacje:

 • Jakie są zasady finansowego rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie są zasady rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym?
 • Do kiedy należy zdecydować się na daną formę rekompensaty?
 • Jakie są zasady składania przez pracownika wniosku o czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Czy można „mieszać” formy rekompensowania pracy nadliczbowej? W jakich przypadkach dana forma rekompensaty pracy nadliczbowej jest praktyczniejsza?
 • Czy ryczałt jest praktyczną formą rekompensaty pracy nadliczbowej?
 • W jakich przypadkach i na jakich zasadach płacić ryczałt za pracę nadliczbową?
 • Jakie postanowienia w zakresie odbioru czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych warto wprowadzić do regulaminu pracy?
 • Jak praca w dniu wolnym wpływa na powstanie godzin nadliczbowych?
 • Na jakich zasadach oddaje się dzień wolny w zamian za pracę w dniu pierwotnie dla pracownika wolnym?
 • Za ile godzin nadliczbowych średniotygodniowych przysługuje rekompensata, jeżeli pracownik nie dopracował pełnej dniówki w dniu, w którym został dodatkowo wezwany do pracy?

4. Godziny nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy – podstawowy, równoważny, zadaniowy, w tym:

 • Kiedy mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy?
 • Kiedy mamy do czynienia z praca nadliczbową dobową, a kiedy średniotygodniową w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Kiedy dłuższa praca w zadaniowym czasie pracy nie będzie pracą nadliczbową?

5. Błędy popełniane przez pracodawców przy rozliczaniu czasu pracy – case study.

6. Zasady odpowiedzialności przełożonych za rozliczanie pacy w godzinach nadliczbowych:

 • Kto ma obowiązek nanosić dane o pracy nadliczbowej na ewidencję czasu pracy?
 • W jakiej sytuacji przełożony popełnia wykroczenie błędnie rozliczając czas pracy pracownika?
 • Czy kara jest nakładana na pracodawcę, czy na konkretnego pracownika?
 • Jak wysoka kara może być nałożona w trakcie kontroli PIP?
 • Czy wysokość kary zależy od liczby błędów popełnionych przez przełożonego?
 • Jak daleko wstecz sięga PIP kontrolując czas pracy?
 • Jak trzeba się zachować, gdy PIP nakłada karę, a jakie postępowanie jest nieracjonalne?
 • Czy pracodawca może wyciągnąć dodatkowe konsekwencje wobec przełożonego, co do którego PIP stwierdził, że naruszył przepisy o czasie pracy?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

WYKŁADOWCA

Slide
PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat, W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych sporządzał opinie prawne na potrzeby Ministerstwa Pracy, w 2001-2009. Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie przez pierwsze trzy lata wykonywał pracę w charakterze specjalisty ds. prawnych zajmując się interpretacją przepisów prawa pracy na potrzeby Urzędu kontrolno – nadzorczego a przez koleje pięć lat współkierowałem tym Departamentem kreując politykę nadzorczo – kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach prac inspekcyjnych sporządzał wytyczne do przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy, wykładał wiedzę inspektorom pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, reprezentował Urząd na licznych konferencjach, sympozjach i Zjazdach. W czasie pracy w Inspekcji był również częstym gościem mediów gdzie upowszechniał prawo pracy słuchaczom i telewidzom. W 2016 oraz 2017 r. ponownie wrócił do Państwowej inspekcji Pracy w charakterze doradcy Szefa Urzędu Głównego Inspektora Pracy.
Od 2009 r. prowadzi indywidualną działalność doradczą, obecnie w formie Kancelarii Adwokackiej.
Pracuje również w charakterze wykładowcy, zarówno w ramach prowadzonych szkoleń „otwartych” i tych dedykowanych konkretnym organizacjom, jak również na uczelniach wyższych. Jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, czy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

piotr-wojciechowski
OdtwórzPlay

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.