48. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 21-22 marca 2024, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:

Golden Floor Centrum

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Warsztat II – 22 marca 2024

Problematyczne kwestie czasu pracy w różnych systemach i rozkładach czasu pracy

 1. Zagrożenia przy planowaniu czasu pracy w pracy zmianowej (zasady planowania okresów odpoczynku i wyznaczania dni wolnych),
 2. Możliwość wyznaczenia niedzieli i święta inaczej niż w KP – ocena takiego rozwiązania ze strony praktycznej,
 3. Poprawne planowanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy (ile dni pracy i dni wolnych można zaplanować); kto i na jakich zasadach nie może mieć planowanej pracy powyżej 8 godzin na dobę,
 4. Ile przerw trzeba wyznaczyć w zależności od systemu i rozkładu czasu pracy,
 5. Kto odpowiada za korzystanie przez pracownika z przerw, kto odpowiada za przerwy w zadaniowym czasie pracy,
 6. Zasady zachowania odpoczynków przy planowaniu pracy w ruchomym czasie pracy,
 7. Przedział czasowy na rozpoczęcie i zakończenie pracy a prawo pracodawcy do wezwania pracownika na określoną godzinę,
 8. Zadaniowy czas pracy, a prawo pracodawcy do wezwania pracownika na określoną godzinę,
 9. Zasady stosowania systemów i rozkładów czasu pracy w ramach elastycznej organizacji pracy – skutki akceptacji albo odrzucenia wniosku pracownika,
 10. Normatywny czas pracy, a zmiana systemu czasu pracy – obowiązki informacyjne pracodawcy,
 11. Rozliczenie czasu pracy, gdy święto przypadało w sobotę w zależności od systemu i rozkładu czasu pracy oraz długości okresu rozliczeniowego,
 12. Ograniczenia w stosowaniu zadaniowego czasu pracy oraz poprawne przydzielanie pracy w zadaniowym czasie pracy,
 13. Kiedy ma miejsce dobowa a kiedy średniotygodniowa praca w nadgodzinach w równoważnym czasie pracy,
 14. Kiedy ma miejsce praca nadliczbowa dobowa a kiedy średniotygodniowa w ruchomym czasie pracy,
 15. Kiedy ma miejsce praca nadliczbowa w zadaniowym czasie pracy,
 16. Kiedy ma miejsce praca nadliczbowa a kiedy praca ponadwymiarowa, gdy pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy na część etatu,
 17. Ograniczenia i limity w powierzaniu pracy nadliczbowej – np. na ile godzin można wezwać do pracy w weekend pracownika zmianowego,
 18. Ile odpoczynku wystarczy w razie akcji ratunkowej albo awarii,
 19. Zasady oddawania dni wolnych, gdy pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy, przy pracy zmianowej, w zadaniowym czasie pracy albo na pół etatu,
 20. Jak rozliczyć czas pracy w weekend, np. gdy pracownik został wezwany do pracy na 6 godzin o godz. 4.00 w niedzielę,
 21. Jak rozliczyć 4 godziny pracy w dniu wolnym, gdy do końca okresu rozliczeniowego są zaplanowane tylko 12-godzinne dniówki w równoważnym czasie pracy,
 22. Krótka praca w dniu wolnym i nadgodziny dobowe w innym dniu – czy można to razem rozliczyć,
 23. Konsekwencje nieoddania dnia wolnego – jakie podejście ma PIP w razie kontroli,
 24. Dyżur pracownika a różne systemy i rozkłady czasu pracy, w tym czy można polecać dyżur w zadaniowym czasie pracy,
 25. Zwolnienia od pracy (m.in. siła wyższa, wychowanie dziecka do lat 14, wyjście prywatne) a zatrudnienie w różnych systemach i rozkładach czasu pracy,
 26. Naruszenia w obszarze czasu pracy, za które możliwe są negatywne konsekwencje ze strony PIP – jak ich uniknąć.

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:30 ZAJĘCIA
12:30 – 13:00 PRZERWA NA LUNCH
13:00 – 14:30 ZAJĘCIA
14:30 – 14:45 PRZERWA
14:45 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

WYKŁADOWCA

Slide
PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat, W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych sporządzał opinie prawne na potrzeby Ministerstwa Pracy, w 2001-2009. Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie przez pierwsze trzy lata wykonywał pracę w charakterze specjalisty ds. prawnych zajmując się interpretacją przepisów prawa pracy na potrzeby Urzędu kontrolno – nadzorczego a przez koleje pięć lat współkierowałem tym Departamentem kreując politykę nadzorczo – kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach prac inspekcyjnych sporządzał wytyczne do przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy, wykładał wiedzę inspektorom pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, reprezentował Urząd na licznych konferencjach, sympozjach i Zjazdach. W czasie pracy w Inspekcji był również częstym gościem mediów gdzie upowszechniał prawo pracy słuchaczom i telewidzom. W 2016 oraz 2017 r. ponownie wrócił do Państwowej inspekcji Pracy w charakterze doradcy Szefa Urzędu Głównego Inspektora Pracy.
Od 2009 r. prowadzi indywidualną działalność doradczą, obecnie w formie Kancelarii Adwokackiej.
Pracuje również w charakterze wykładowcy, zarówno w ramach prowadzonych szkoleń „otwartych” i tych dedykowanych konkretnym organizacjom, jak również na uczelniach wyższych. Jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, czy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

piotr-wojciechowski
OdtwórzPlay
Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1400 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(850 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(850 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1200 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW OKPP
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.