47. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 19-20 października 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:

Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56
00-686 Warszawa

Warsztat II – 20 października 2023

Poprawne zatrudnianie, dokumentacja i zmiana warunków zatrudnienia, najczęstsze przyczyny wypowiedzenia

Kolejne zmiany przepisów, wyroki sądów czy wyjaśnienia organów powodują, iż materia związana z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników staje się coraz bardziej złożona.

Warsztat ma na celu przedstawienie, w praktyczny sposób, w oparciu o przykłady, kluczowych zmian w Kodeksie pracy w zakresie zawierania umów o pracę (mowa będzie m.in. o poprawnych postanowieniach w treści umów, zwłaszcza dotyczących miejsca pracy), prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, tworzenia i aktualizowania wymaganych dokumentów z uwzględnieniem najważniejszych obowiązków informacyjnych.

Poszczególne instytucje będę omawiane w oparciu o wyjaśnienia właściwych organów, z wykorzystaniem wzorów dokumentów. 

 1. Poprawna umowa o pracę:
  Treść umowy o pracę:
 • Jakie postanowienia muszą być wpisane w umowie o pracę, a jakich nie należy wprowadzać?
 • Jak poprawnie określić miejsce pracy w umowie o pracę?
 • Kiedy nawiązuje się stosunek pracy?

  Zawieranie umowy na okres próbny:
 • Czy w każdej umowie na okres próbny trzeba się deklarować, na ile czasu zostanie zawarta umowa na czas określony?
 • Jakie dodatkowe postanowienia w umowie na okres próbny można wprowadzić? Czy jest to uzasadnione?
 • Czy pracodawca może obawiać się sankcji, gdy nie zawrze kolejnej umowy po umowie na okres próbny albo zawrze krótką umowę na czas określony?

  Zatrudnianie do wykonywania pracy zdalnej:
 • Jakie są zasady świadczenia pracy zdalnej, gdy zostanie ona wprowadzona od razu przy zatrudnianiu?
 • Jakie są różnice w pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę a w porozumieniu w trakcie zatrudnienia?
 • Jak poprawnie przejść na pracę zdalną w trakcie zatrudnienia na wniosek pracownika?

  Zakres i zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej ubiegania się o zatrudnienie i nawiązania stosunku pracy:
 • Jakie dane i dokumenty są pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika?
 • Jakie dokumenty umieszcza się w części A, a jakie w części B akt osobowych nowego pracownika?
 • Co oznacza elektroniczna postać tworzenia i przechowywania dokumentacji? 
 • Jak jest prowadzona dokumentacja w przypadku pracy zdalnej?
 1. Badania wstępne:
 • Na jakich zasadach można przyjąć nowego pracownika bez konieczności kierowania go na badania wstępne?
 • Jakie dokumenty należy pobrać od pracownika, w razie przyjęcia do pracy bez badań wstępnych?
 1. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownikapotencjalne sankcje:
  Obowiązki informacyjne przed dopuszczeniem do pracy – z jakimi dokumentami musi być zapoznany nowy pracownik?
 • Na jakich zasadach należy zapoznać pracownika z przepisami o równym traktowaniu i zakazie dyskryminacji?
 • Jakie dokumenty muszą mu być wręczone, gdy u pracodawcy stosowany jest monitoring?
 • Jakie nowe dokumenty trzeba przekazać pracownikowi, który rozpoczyna pracę na stanowisku objętym samodzielną kontrolą trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu?

  Jak powinna być sformułowana informacja o warunkach zatrudnienia – analiza poszczególnych punktów informacji?
 • Omówienie stanów przejściowych dotyczących zmiany obowiązków informacyjnych w stosunku do umów o pracę zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów,
 • Obowiązek aktualizacji informacji,
 • Sytuacja zawierania kolejnych umów o pracę – jak wpływa na obowiązek aktualizacji informacji?

  Jak realizować obowiązek informowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości awansu i wolnych stanowiskach pracy?
 1. Jak poprawnie zmienić warunki zatrudnienia?
 • Wnioski o bardziej przewidywalne lub bezpieczniejsze warunkami pracy, w tym polegającymi na zmianie rodzaju pracy, zmianie rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy – na jakich zasadach pracownik może złożyć taki wniosek?
 • Jak pracodawca powinien postąpić z wnioskiem pracownika, gdzie ma go przechowywać?
 • Czego nie może zrobić pracodawca wobec pracownika, który złożył taki wniosek?

  Jak poprawnie wręczyć wypowiedzenie zmieniające?
 • Czy w przypadku umowy na czas określony trzeba podawać przyczynę wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy w wypowiedzeniu zmieniającym trzeba podawać kryteria doboru do tego wypowiedzenia? Co może być takim kryterium?
 • Konsekwencje złożenia wypowiedzenia zmieniającego?
 1. Jak czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy?
 2. Najczęstsze przyczyny wypowiedzenia z przyczyn dotyczących pracownika oraz z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Jak poprawnie sformułować wypowiedzenie umowy o pracę? – podstawowe zagadnienia.

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:30 ZAJĘCIA
12:30 – 13:00 PRZERWA NA LUNCH
13:00 – 14:30 ZAJĘCIA
14:30 – 14:45 PRZERWA
14:45 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

WYKŁADOWCA

Slide
ROBERT LISICKI

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2012 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. W Konfederacji Lewiatan odpowiada w szczególności za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych).
Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Członek komitetu doradczego ds. swobodnego przepływu osób przy Komisji Europejskiej orz Rady Konsultacyjnej PPK przy Polskim Fundusz Rozwoju. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Społecznych w BusinessEurope.

robert-lisicki
OdtwórzPlay
Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1400 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(850 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(850 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1200 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW OKPP
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Założyciel, prezes zarządu, prawnik. Prawniczego fachu uczyłem się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.