46. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 23-24 marca 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat I – 24 marca 2023

Praca zdalna – jak ją wprowadzić i stosować krok po kroku?

 1. Jakie rodzaje pracy zdalnej można wyróżnić? Co odróżnia pracowników pracujących zdalnie, od innych pracowników pracujących poza zakładem pracy?
 2. Jakie znaczenie dla stosunku pracy ma fakt, czy praca zdalna będzie całkowita, czy częściowa?
 3. Jakie dokumenty dotyczące pracy zdalnej będą mogły być elektroniczne? (lista kontrolna) Jak się je będzie dołączało do papierowych akt osobowych?
 4. Jak wprowadza się pracę zdalną na etapie rekrutacji i nawiązywania kolejnej umowy o pracę?
 • Jakie dane na temat pracy zdalnej u poprzedniego pracodawcy trzeba pobrać w oświadczeniu od nowo zatrudnionego pracownika?
 • Czym wyróżnia się umowa o pracę zdalną? (nawiązanie stosunku pracy wykonywanego zdalnie)
 • Jakie są różnice w prawach i uprawnieniach stron w zależności od tego, czy początek zatrudnienia jest do pracy zdalnej czy stacjonarnej?
 • Jakie dokumenty wchodzą w „pakiet powitalny” dla pracownika rozpoczynającego pracę zdalną? (dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązków informacyjnych, w tym w zakresie RODO oraz ewentualnego monitoringu, dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych, dokumenty z zakresu bhp – przykładowe wzory dokumentów), W jakim zbiorze przechowywać wymagane dokumenty?
 • Na jakich zasadach można zakończyć wykonywanie pracy zdalnej wprowadzonej przy zawieraniu umowy o pracę?
 1. Jak się przechodzi z pracy stacjonarnej na pracę zdalną?
 • Z czyjej inicjatywy możliwe jest przejście na pracę zdalną? Czy można wielokrotnie przechodzić na pracę zdalną? Czy można przejść na pracę zdalną na czas określony?
 • Jakie elementy powinien zawierać wniosek pracownika o pracę zdalną? (przykładowy wzór wniosku)
 • Jakim rodzajem dokumentu jest uzgodnienie pracy zdalnej? Czy wpływa na treść stosunku pracy? Czy uzgodnienie musi być pisemne?
 • Jakie dokumenty trzeba przygotować i pobrać od pracownika, żeby mógł rozpocząć wykonywanie uzgodnionej pracy zdalnej? (lista kontrolna)
 • Na jakich warunkach możliwa jest kontrola pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej?
 • Na jakich zasadach można zakończyć wykonywanie pracy zdalnej wprowadzonej w wyniku uzgodnienia?
 1. Jaki poprawnie należało uregulować wewnętrzne zasady wykonywania pracy zdalnej? (lista kontrolna, czy wszystkie wymagania zostały spełnione?) Czy porozumienie lub regulamin może być załącznikiem do regulaminu pracy?
 • Jakie postanowienia muszą być zawarte w porozumieniu lub regulaminie zasad wykonywania pracy zdalnej? (lista kontrolna, czy wszystko co konieczne jest uregulowane? praktyczne przykłady postanowień) Na jakich zasadach można zmienić lub uzupełnić regulamin lub porozumienie ?
 • Czy jakieś dodatkowe dokumenty lub zmiany np. w regulaminie pracy muszą być sporządzone w związku ze stosowaniem pracy zdalnej? (lista kontrolna)
 1. Czym wyróżnia się praca zdalna na wniosek uprawnionego pracownika?
 • Jakie kategorie pracowników uprawnione są do złożenia – co do zasady wiążącego – wniosku o pracę zdalną? Jak pracodawca ma postąpić z wnioskiem pracownika?
 • Jakie dokumenty będą musiały być sporządzone i pobrane od takiego pracownika? (lista kontrolna)
 • Skąd pracownik będzie wiedział, na jakich zasadach świadczy pracę zdalną i jaki dostanie ryczałt?
 • Na jakich warunkach możliwa jest kontrola pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej?
 • Jak może nastąpić zakończenie pracy zdalnej i powrót do pracy stacjonarnej w przypadku uprawnionego pracownika?
 • Co się zmieni w pracy zdalnej, gdy kolejna nowelizacja wprowadzi elastyczną organizację pracy?
 1. W jakiej sytuacji pracodawca będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej?
 • Czy polecenie pracy zdalnej będzie mogło obowiązywać z dnia na dzień? Jakie są skutki braku oświadczenia pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej? (omówienie różnych przypadków)
 • Czy pracodawca musi znać miejsce wykonywania pracy zdalnej, którą polecił?
 • Jakie dokumenty będą musiały być sporządzone i pobrane od pracującego zdalnie na polecenie pracodawcy? (lista kontrolna)
 • Skąd pracownik będzie widział, na jakich zasadach świadczy pracę zdalną? Czy praca zdalna na polecenie pracodawcy będzie się wiązać ze zwrotem kosztów? (przykładowy wzór polecenia)
 • Na jakich warunkach możliwa będzie kontrola pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy?
 • Jak może nastąpić zakończenie pracy zdalnej wykonywanej na podstawie polecenia? Jakie terminy będą obowiązywały?(przykładowy wzór odwołania polecenia pracy zdalnej)
 1. Na jakich zasadach pracownik może świadczyć pracę zdalną – okazjonalną?
 • Czy pracownik może mieć roszczenie o pracę zdalną okazjonalną? (przykładowy wzór wniosku o pracę zdalną okazjonalną)
 • Czy pracodawca musi znać miejsce wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy dni pracy zdalnej okazjonalnej trzeba zliczać? Jakie będą skutki przekroczenia limitu pracy zdalnej – okazjonalnej?
 • Jakie będą skutki wezwania pracownika do biura w trakcie dnia pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Skąd pracownik będzie wiedział, na jakich zasadach świadczy pracę zdalną okazjonalną? Czy warto wprowadzić wewnętrzne postanowienia dotyczące pracy zdalnej okazjonalnej? W jakim akcie normatywnym powinny być zawarte?
 • Jakie postanowienia dotyczące pracy zdalnej okazjonalnej trzeba uregulować, a jakie warto? (lista kontrolna, przykładowe postanowienia),
 • Jakie dokumenty będą musiały być sporządzone i pobrane od pracownika? (lista kontrolna)
 • Czy pracujący zdalnie częściowo (hybrydowo) – będą mogli wnioskować o pracę zdalną okazjonalną? Z jakimi obowiązkami będzie się to wiązało?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.