Slide
MARCIN STANECKI

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Radca prawny, ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, posiada kwalifikacje Specjalisty BHP oraz kwalifikacje pedagogiczne. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Sprzyja temu blisko 20 letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy obejmowało pracę na stanowisku inspektora pracy, a w jej ramach wykonywanie funkcji nadzorczo-kontrolnych, jako organ administracyjny I stopnia oraz czynności oskarżyciela publicznego oraz pełnomocnika pracowników przed sądem I i II instancji. Ponadto przez 9 lat, był wykładowcą na studiach podyplomowych z BHP w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Autor artykułów z zakresu prawa pracy i BHP zamieszczanych w „Dzienniku Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolitej” oraz INFOR.pl

malgorzata-podgorska