45. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 20-21 października 2022, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat I – 21 października 2022

Zasady poprawnego dokonywania wypowiedzeń – z uwzględnieniem nowych danych podawanych w świadectwie pracy, nowych zasad ochrony oraz nowych kategorii pracowników chronionych

1. Jakie są ograniczenia w zakresie przedmiotowym przyczyny wypowiedzenia, w tym wprowadzane nowymi przepisami?

 • Jakie powody nie mogą, a jakie nie będą mogły stanowić przyczyny wypowiedzenia po nowelizacji przepisów?
 • Co będzie musiał udowodnić pracodawca, żeby w razie sporu wykazać poprawny powód wypowiedzenia?
 • W jakiej sytuacji pracodawca będzie musiał wyjaśniać przyczynę wypowiedzenia już po jego dokonaniu?
 • W jakich przypadkach pracodawcy nie będzie wolno przygotowywać się do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę? Jakie skutki będzie powodowało przygotowywanie się do zwolnienia w sytuacjach, gdy będzie to zabronione?
 • W jakich sytuacjach będzie zakazane podjęcie działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę? Kiedy pracodawca będzie musiał tłumaczyć się z podjęcia takiego działania?
 • Jak trzeba będzie poprawnie spełnić obowiązek poinformowania o przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?
 • Czy trzeba będzie podawać przyczynę wypowiedzenia zmieniającego umowę na czas określony?
 • Czy wypowiedzenia dokonane w dotychczasowym stanie prawnym, których okres wypowiedzenia będzie upływał w nowym stanie prawnym, trzeba będzie uzupełniać o podanie przyczyny wypowiedzenia?
 • W jakich przypadkach trzeba będzie przeprowadzać konsultację związkową zamiaru wypowiedzenia umowy na czas określony? Jak liczyć termin dla związku zawodowego na podpowiedź zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego?
 • Jakich roszczeń będzie mógł dochodzić wadliwie zwolniony pracownika zatrudniony na czas określony?

2. Jakie są zasady poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę? W szczególności:

 • Jak skonstruować oświadczenie woli o wypowiedzeniu?
 • Jak poprawnie pouczyć o prawie odwołania się do sądu pracy?
 • Czy w wypowiedzeniu trzeba podawać adres sądu pracy?
 • Jakie powody mogą być przyczyną wypowiedzenia w świetle orzecznictwa sądów pracy? (praktyczne wyroki, przykładowe sformułowania przyczyny wypowiedzenia),
 • W jakiej sytuacji likwidacja stanowiska stanowi uzasadnioną podstawę wypowiedzenia?
 • Kiedy można powołać się na utratę zaufania do pracownika?
 • Czy można podać kilka przyczyn wypowiedzenia?
 • Czy można wypowiedzieć umowę bezpośrednio po chorobie, gdy pierwotna próba zwolnienia nie doszła do skutku?
 • Czy jeżeli choroba trwała dłużej niż 30 dni przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba najpierw skierować pracownika na badania kontrolne?

3. Jakie kategorie pracowników są chronione przed wypowiedzeniem, a jakie będą i na jakich zasadach?

 • Czy sygnaliści będą szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem?
 • Czy pracownicy w trakcie urlopu opiekuńczego będą szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem?
 • Czy pracownicy w trakcie elastycznej organizacji pracy będą szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem?
 • Na jakich zasadach chronione przed ustaniem zatrudnienia są pracownice w ciąży? Czy nowe przepisy zmienią coś z tym zakresie?
 • Na jakich zasadach są chronieni pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego? Co się zmieni po nowelizacji przepisów? Jakich działań pracodawca nie będzie mógł podejmować wobec pracowników – rodziców i opiekunów?
 • Na jakich zasadach są chronieni pracownicy w trakcie urlopu wychowawczego oraz obniżenia wymiaru etatu w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?
 • Czy zakres ochrony pracowników – rodziców i opiekunów zmienia się w sytuacji, gdy zwolnienia odbywają się na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?
 • Kiedy będzie rozpoczynać się i kończyć ochrona pracowników rodziców i opiekunów przed wypowiedzeniem po zmianie przepisów? W jakich przypadkach ochrona będzie się rozpoczynać 21 dni przed urlopem rodzicielskim?
 • Na jakich zasadach pracownicy rodzice będą powracać do pracy po zakończeniu urlopów z tego tytułu? Kiedy najwcześniej można im będzie wręczyć wypowiedzenie?
 • Na jakich zasadach chronieni są pracownicy – żołnierze i małżonkowie żołnierzy zgodnie z przepisami ustawy o obronie Ojczyzny? Skąd pracodawca ma wiedzieć, czy pracownik jest małżonkiem żołnierza? (stanowisko MON),
 • Na jakich zasadach chronieni są pracownicy w wieku przedemerytalnym? Czy gdy pracownik jest w wieku przedemerytalnym to można przygotowywać się do wypowiedzenia mu umowy o pracę?
 • Czy można pracownika zwolnić od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego?

4. Jak rozwiązać problematyczne kwestie związane z okresem wypowiedzenia?

 • Jak poprawnie ustalić początek i koniec okresu wypowiedzenia?
 • W jakich sytuacjach można skrócić okres wypowiedzenia?
 • Jakie uprawnienia przysługują pracodawcy, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia?
 • Jak się udziela urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia? Od którego momentu pracownik ma zacząć urlop?
 • Kiedy pracownik ma dni wolne na poszukiwanie pracy?
 • Czy trzeba zaakceptować datę dni wolnych na poszukiwanie pracy?

5. Jak rozwiązać problematyczne kwestie związane z procedurą wypowiedzenia?

 • Jak doręczać oświadczenia woli pracownikowi pracującemu zdalnie?
 • Jak poprawnie wręczyć oświadczenie woli pracownikowi pracującemu stacjonarnie?
 • Jak postąpić, gdy pracownik odmawia przyjęcia oświadczenia woli?
 • Gdzie i ile czasu przechowywać dane o kontroli obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, gdy pracownik zostanie zwolniony w wyniku kontroli?

6. Jakie są zasady dotyczące poprawnego wypisania i wydawania świadectwa pracy? w szczególności:

 • Z jakim dniem należy wystawić świadectwo pracy, a z jakim wysłać pracownikowi? Jakie są skutki opóźnienia?
 • Czy i w jakim miejscu w świadectwie pracy wpisywać: pracę zdalną okazjonalną, urlop opiekuńczy, zwolnienie w powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 • Jak po zmianie przepisów wypełnić ustępy świadectwa pracy dotyczące uprawnień rodzicielskich?
 • W jakim miejscu (miejscach) w świadectwie pracy wpisuje się obecnie służbę wojskową?
 • Czy w każdym przypadku wraz ze świadectwem pracy trzeba sporządzić informację o zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jakie są wyjątki?
 • O czym i w jaki sposób należy napisać w pouczeniu do świadectwa pracy?
 • W jaki sposób należy dokonać sprostowania świadectwa pracy? Czy pracownik musi oddać poprzednie świadectwo pracy? Czy trzeba wypiąć z akt i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy?
 • Jaki dokument przygotować pracownikowi w razie odmowy sprostowania świadectwa pracy? Jaki dokument przygotować w przypadku częściowego sprostowania świadectwa pracy?
 • Co zrobić, gdy pracownik zgubił świadectwo pracy? Czy można mu wydać kopię świadectwa w postaci elektronicznej? Co zrobić, jeżeli pracownik zwraca się o kopię świadectwa pracy, a świadectwa pracy nie ma w aktach?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek

CENA

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Radca prawny, ponad 17 lat praktyki zawodowej, w tym także w obszarze prawa pracy i delegowania pracowników.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.