47. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 19-20 października 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:

Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56
00-686 Warszawa

Warsztat I – 20 października 2023

Regulamin pracy z załącznikami – praktyczne rozwiązania prawne

W trakcie warsztatu przeanalizujemy:

 • Co zaktualizować w Regulaminie pracy i w załącznikach w związku z nowelizacjami?
 • Jak poprawnie aktualizować regulamin pracy?
 • Czy aktualizacja regulaminu pracy wymaga wypowiedzeń zmieniających?
 • Jakie postanowienia warto zapisać w Regulaminie pracy? (przykłady praktycznych postanowień)
 • Jakich postanowień nie wprowadzać do Regulaminu pracy?
 • Jakie dokumenty mogą, a jakie powinny stanowić załączniki do Regulaminu pracy? (przykłady praktycznych wzorów dokumentów)

Program:

 1. Co musi zostać określone w Regulaminie pracy?
 • Czy załączniki do Regulaminu pracy mogą być dokumentami elektronicznymi?
 • Czy postanowieniami Regulaminu pracy można objąć np. zleceniobiorców?
 1. Jakie postanowienia warto wprowadzić w części dotyczącej praw i obowiązków pracownika?
 • Jak sformułować obowiązek aktualizacji danych osobowych?
 • Czy utrzymywać postanowienie, że pracownik ma obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
 • Jakie postanowienia w zakresie szkoleń warto wprowadzić?
 • Czy warto oddzielenie regulować obowiązki kadry kierowniczej (przełożonych)?
 • Jakie postanowienia dotyczące kwestii równoległego zatrudnienia trzeba ewentualnie usunąć lub zmodyfikować w Regulaminie pracy?
 • Czego można zabronić? Jak poprawnie uregulować kwestie związane z zakazem pracy pod wpływem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu oraz z zakazem palenia?
 • Jak określić działania i zachowania pracownika uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne?
 1. Jak poprawnie sformułować obowiązki pracodawcy wobec pracowników?
 2. Jakie prawa ma pracodawca i czego może żądać od pracownika?
 3. Jakie postanowienia w Regulaminie pracy musi mieć wprowadzone pracodawca, który stosuje monitoring?
 4. Jakie postanowienia musi mieć wprowadzone pracodawca, który stosuje samodzielną kontrolę trzeźwości lub obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie dotychczasowe postanowienia w tym zakresie trzeba usunąć?
 1.  Jakie postanowienia powinien mieć pracodawca, który nie stosuje samodzielnej kontroli trzeźwości lub obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu?
 2. Co warto zapisać w kwestiach dotyczących czasu pracy?
 • Jak poprawnie wskazać obowiązujące systemy, rozkłady czasu pracy oraz okres rozliczeniowy (albo okresy rozliczeniowe)?
 • Jak doregulować stosowanie zadaniowego czasu pracy?
 • Jakie postanowienia w zakresie czasu pracy muszą być doprecyzowane w Regulaminie pracy? (stanowiska MRiPS w sprawie definicji niedzieli oraz pory nocnej),
 • Jak uregulować limity godzin nadliczbowych?
 • Jak można uregulować potwierdzenie przybycia i obecności w pracy?
 • Jakie postanowienia warto wprowadzić w zakresie: harmonogramów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawaniu w pracy po godzinach pracy z innych przyczyn niż godziny nadliczbowe?
 • Jakie postanowienia dotyczące przerw powinny znaleźć się w Regulaminie pracy? Jak uregulować przerwę tzw. lunchową?
 • Jak doprecyzować stosowanie dyżurów?
 • Czy warto wprowadzać postanowienia dotyczące ewidencjonowania czasu pracy?
 1. Co warto uregulować w zakresie urlopów wypoczynkowych oraz innych urlopów pracowniczych?
 • Jak praktycznie uregulować zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, w tym urlopu na żądanie oraz urlopu zaległego?
 • Jakie postanowienia dotyczące przesunięcia urlopu oraz odwołania z urlopu warto wprowadzić?
 • Czy i na jakich zasadach pracodawca może przyznać pracownikom dodatkowy urlop wypoczynkowy?
 • Jakie zasady dotyczące udzielania urlopów innych niż wypoczynkowe warto wprowadzić? (urlop opiekuńczy, urlopy z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich, urlop bezpłatny),
 • Czy warto żeby wnioski urlopowe były dostępne np. w Intranecie?
 1. Jakie postanowienia dotyczące pracy zdalnej okazjonalnej wprowadzić w Regulaminie pracy? (o ile praca zdalna okazjonalna nie jest uregulowana w regulaminie albo porozumieniu dotyczącym pracy zdalnej),
 • Jakie wzory dokumentów związanych z pracą zdalną okazjonalną powinny być załącznikami do Regulaminu pracy?
 1. Jak uregulować i uporządkować możliwość korzystania z elastycznej organizacji pracy? (jakie wnioski mogą być załącznikami do Regulaminu pracy),
 2. Jakie postanowienia warto wprowadzić w zakresie zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy?
 • Jak pracownik ma prawidłowo powiadomić pracodawcę o absencji? Jakich postanowień wprowadzać nie wolno?
 • Czy warto regulować odrębnie tematykę spóźnień do pracy? Jakie postanowienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości PIP?
 • Jakich dowodów w przypadku zwolnień od pracy i nieobecności może żądać pracodawca?
 • Jak poprawnie uregulować problematykę wyjść prywatnych?
 • Jak poprawnie uregulować problematykę wyjść i podróży służbowych?
 1. Jakie postanowienia w zakresie odpowiedzialności materialnej i porządkowej warto wprowadzić do Regulaminu pracy?
 • Jak najlepiej zaktualizować postanowienia o karach porządkowych?
 • Jakie postanowienia o karach porządkowych są nieprawidłowe?
 1. Jakie zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia trzeba zamieścić w Regulaminie pracy?
 • Jak poprawnie wskazać termin wypłaty wynagrodzenia?
 • Jak postępować w razie wypłaty gotówkowej?
 1. Jakie postanowienia w zakresie bhp powinny być zapisane w Regulaminie pracy?
 • Jakie dokumenty z zakresu BHP muszą być załącznikami do Regulaminu pracy?
 1. Jakie dokumenty i procedury mogą być załącznikami do Regulaminu pracy?
 • Czy Porozumienia dotyczące czasu pracy muszą być załącznikami do Regulaminu pracy?
 • Czy przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu mogą być załącznikiem do Regulaminu pracy?
 • Czy Porozumienie lub Regulamin pracy zdalnej może być załącznikiem do Regulaminu pracy?
 • Czy procedura: antymobbingowa, antydyskryminacyjna i dla sygnalistów może być załącznikiem do Regulaminu pracy?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:30 ZAJĘCIA
12:30 – 13:00 PRZERWA NA LUNCH
13:00 – 14:30 ZAJĘCIA
14:30 – 14:45 PRZERWA
14:45 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek
Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1400 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(850 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(850 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1200 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW OKPP
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Założyciel, prezes zarządu, prawnik. Prawniczego fachu uczyłem się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.