48. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 21-22 marca 2024, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:

Golden Floor Centrum

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Warsztat I – 22 marca 2024

Zmiany w organizacji a prawo pracy – najważniejsze kwestie praktyczne

 1. Zmiana warunków świadczonej pracy (wypowiedzenia zmieniające, porozumienia zmieniające, wnioski pracownika), w tym:
 • Jakie elementy musi mieć poprawnie wypisane wypowiedzenie zmieniające? Czego nie można zmienić wypowiedzeniem zmieniającym?
 • Kiedy nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego wymaga wypłacenia odprawy? (zestawienie orzecznictwa)
 • Czy wypowiedzenie zmieniające dla części załogi wymaga podawania kryteriów doboru do zmian?
 • Jak zmienić zasady wynagradzania? Czy wymaga to zmiany warunków zatrudnienia?
 • Jakie dokumenty muszą być zmodyfikowane w związku ze zmniejszeniem etatu pracownika i w jakim trybie ma to nastąpić? (wpływ orzeczenia TSUE na treść umowy z pracownikiem)
 • Na jakich zasadach pracownik sam może występować o zmianę warunków zatrudnienia? Jakie obowiązki ma wtedy pracodawca? Ile dokumentów trzeba w takim przypadku tworzyć i gdzie je przechowywać? (zestawienie przypadków i wykaz dokumentów)
 1. Redukcja zatrudnienia w wyniku reorganizacji, w tym:
 • Kto jest chroniony przed zwolnieniem w ramach reorganizacji i na jakich zasadach?
 • Jak poprawnie ustalić kryteria doboru do zwolnienia? Czy każda redukcja zatrudnienia wymaga podawania kryterium doboru do zwolnienia? (wyjaśnienia z orzecznictwa)
 • Co może być kryterium doboru do zwolnienia? (zestawienie najnowszego orzecznictwa)
 • Kiedy likwidacja stanowiska jest poprawna, a kiedy może być uznana za pozorną? (przydane orzecznictwo)
 • Jak poprawnie wypisać oświadczenie o wypowiedzeniu w przypadku redukcji zatrudnienia?
 • Jak poprawnie ustalić prawo i wysokość odprawy ze zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika?
 • Jakie uprawnienia i obowiązki ma pracodawca, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo wypisać świadectwo pracy w takim przypadku?
 1. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – w jakim zakresie przygotowania dotyczą działu kadr? W szczególności:
 • Jakie decyzje należy podjąć przed procesem? Czy można scedować obowiązek skanowania na firmę zewnętrzną?
 • Na jakich zasadach przeprowadzić audyt dokumentów, które można usunąć i jak je poukładać na nowo?
 • Jakie obowiązki będzie miał dział kadr po zakończeniu procesu?
 1. Reskilling i upskilling – jakich obowiązków w zakresie prawa pracy to wymaga?
 • Jak pracodawca ma ułatwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z orzecznictwem? Czy pracownik na urlopie z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich może wziąć udział w szkoleniu?
 • Jakie są uprawnienia pracownika, który podnosi kwalifikacje zawodowe, a jakie obowiązki pracodawcy wobec niego?
 • Co może przyznać pracodawca uczącemu się pracownikowi?
 • Jak poprawnie sformułować umowę szkoleniową (lojalnościową) i jakie postanowienia można w niej zapisać? (praktycznie orzecznictwo)
 • W jakich przypadkach i w jaki sposób pracownik musi odpracować szkolenie lub zwrócić jego koszt? Ile czasu maksymalnie można odpracowywać szkolenia? Jakie okresy nieświadczenia pracy wlicza się do czasu odpracowania szkolenia?
 • Na jakich zasadach odbywa się szkolenia opisane w art. 9413 Kodeksu pracy? (stanowisko MPRiPS)
 1. Zmiany organizacji pracy i zasad czasu pracy – jakich postanowień i dokumentów to wymaga?
 • Jak wprowadzić pracę zdalną jako rodzaj organizacji pracy oraz jak zaktualizować wewnętrzne przepisy o pracy zdalnej?
 • Na jakich zasadach można przestać stosować pracę zdalną jako organizację zatrudnienia? Jak wtedy stosować pracę zdalną do uprawnionych pracowników i pracę zdalną okazjonalną
 • Jak zmienić okres rozliczeniowy? Jaka powinna być poprawna procedura? Czy wymaga to zawiadomienia PIP?
 • Jak zmienić systemy i rozkłady czasu pracy? W jakich przypadkach i na jakich zasadach wprowadzić zdaniowy czas pracy? Z jakimi dodatkowymi obowiązkami dokumentacyjnymi się to wiąże?
 1. Wprowadzenie wymaganych procedur, w szczególności:
 • Czy można zapisać, że pracodawca wezwie Policję do pracującego zdalnie podejrzewanego o wykonywanie obowiązków pod wpływem alkoholu?
 • Jakie powinny być procedury zgłoszeń od sygnalistów?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:30 ZAJĘCIA
12:30 – 13:00 PRZERWA NA LUNCH
13:00 – 14:30 ZAJĘCIA
14:30 – 14:45 PRZERWA
14:45 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek
Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1400 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(850 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(850 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1200 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW OKPP
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.