48. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 21-22 marca 2024, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:

Golden Floor Centrum

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Konferencja – 21 marca 2024

Wyzwania w prawie pracy w 2024 roku

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09.15 Prezentacja Firmy Most Wanted!

 1. Prawne aspekty mobbingu – definicja mobbingu w polskim systemie prawa,
 2. Mobbing w miejscu pracy – przyczyny i skutki,
 3. Płaszczyzny mobbingu – pozioma i pionowa,
 4. Roszczenia pracownika w razie stosowania mobbingu – odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia,
 5. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy -przykładowe działania antymobbingowe, podmiot odpowiedzialny wobec ofiary,  roszczenia regresowe w sprawach mobbingowych.

Prelegent: Anna Telec

10:00 – 10:15 Pytania od Uczestników

10:15 – 10:30 PRZERWA

 1. Cechy charakterystyczne stosunku pracy – z orzecznictwa sądowego,
 2. Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną (art. 22 Kodeksu pracy),
 3. Kontrola podstawy zatrudnienia: przez inspektora pracy oraz przez sąd,
 4. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Prelegent: Anita Gwarek

11:15 – 11:30 Pytania od Uczestników

 1. Umowa o pracę a równoległe zatrudnienie u tego samego pracodawcy, w tym:
 • Czy można wpisać dwa rodzaje pracy w jednej umowie, czy trzeba mieć dwie umowy?
 • Czy na potrzeby równoległego stosunku pracy trzeba zakładać nową dokumentację pracowniczą? Jak to zrobić poprawnie i ile czasu ją przechowywać (w tej samej czy w innej teczce)?
 • Jakie są uprawnienia pracownicze w razie równoległego zatrudnienia?
 • Czy z tym samym pracodawcą można podpisać umowę o pracę i umowę np. zlecenia? Co stanowi ograniczenie?
 • Dodatkowa praca z zagranicy – czy jest możliwa?
 1. Dodatkowe zatrudnieniem u innego pracodawcy, w tym:
 • Czy w trakcie rekrutacji i zatrudnienia można pytać o dodatkową aktywność w innym podmiocie?
 • Czy można ograniczać dodatkowe zatrudnienie?
 • Czy można się posłużyć aktualnym badaniem profilaktycznym w dodatkowym zatrudnieniu? Na jakich zasadach?
 • Czy badania na potrzeby stosunku pracy są przydatne w dodatkowym zatrudnieniu cywilnoprawnym?
 • Urlop wypoczynkowy w razie równoległego zatrudnienia w dwóch podmiotach – jak ustalić wymiar?
 • Odprawa emerytalna, a zatrudnienie u dwóch pracodawców – jakie obowiązują zasady?
 1. Umowę o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy – zagadnienia praktyczne.

Prelegent: Robert Lisicki

12:15 – 12:30 Pytania od Uczestników

12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH

 1. Jakich danych i informacji nie można wymagać od kandydata do pracy i pracownika (zestawienie zgodnie z wykładnią)?
 2. Wykonania jakich obowiązków pracownik może odmówić bez konsekwencji?
 3. Jakich postanowień nie można wprowadzać w umowach i porozumieniach z pracownikiem?
 4. Jakie zachowania pracownika nie mogą być powodem wypowiedzenia, zwolnienia bez wypowiedzenia ani innych negatywnych konsekwencji? (w świetle nowych przepisów i orzecznictwa)
 5. Z jakiego powodu nie można odmówić „przedłużenia” terminowej umowy o pracę?
 6. Kto nie może ponosić negatywnych konsekwencji za to, że wspierał pracownika?
 7. Jakie działania pracodawcy wobec pracownika są obecnie wykroczeniem?
 8. Jakiej kary od PIP można się spodziewać za podejmowanie zabronionych działań? (stanowiska PIP) Czy pracodawca będzie musiał dodatkowo zapłacić odszkodowanie?
 9. Jakie działania będą uznawane za odwet wobec sygnalisty? Na jakich zasadach osoba uważająca się za sygnalistę może dochodzić swoich roszczeń?

Prelegent: Monika Frączek

14:00 – 14:15 Pytania od Uczestników

14:15 – 14:30 PRZERWA

 1. Podróż służbowa samochodem a podróż środkiem komunikacji publicznej – warunki,
 2. Prawo pracownika – rodzica do odmowy zgody na delegację,
 3. Podróż służbowa a ruchomy lub zadaniowy czas pracy,
 4. Podróż służbowa w dniu wolnym a czas pracy i okres odpoczynku,
 5. Powrót z wyjazdu służbowego a okres odpoczynku; termin stawienia się do pracy po podróży w nocy,
 6. Bankiet lub koncert po spotkaniu służbowym a czas pracy i okres odpoczynku,
 7. Czas podróży i odpoczynku gdy pracownik wykonuje zdanie służbowe w innej strefie czasowej,
 8. Przejazd z domu do biura i z powrotem w razie pracy zdalnej całkowitej, częściowej i okazjonalnej a czas pracy,
 9. Wyjazd na szkolenie lub na konferencję a czas pracy i okres odpoczynku,
 10. Udział w wyjazdach integracyjnych a czas pracy i odpoczynku pracownika.

Prelegent: Piotr Wojciechowski

15:15 – 15:30 Pytania od Uczestników

 1. Definicja wynagrodzenia
 2. Świadczenia płacowe i pozapłacowe
 3. Swoboda ustalania wynagrodzeń
 4. Różnicowanie wynagrodzeń
 5. Negocjacje przy zatrudnieniu a wysokość wynagrodzenia
 6. Stary i nowy pracownik a wysokość wynagrodzenia
 7. Podwyższenie kwalifikacji a wysokość wynagrodzenia
 8. Czy awans zawsze oznacza podwyżkę?

Prelegent: Paweł Ziółkowski

16:15 – 16:30 Pytania od Uczestników

16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji

Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1400 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(850 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(850 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1200 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW OKPP
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.