47. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 19-20 października 2023, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:

Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56
00-686 Warszawa

Konferencja – 19 października 2023

Prawo pracy – praktyczne aspekty wprowadzonych zmian

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09.15 Prezentacja Firmy Most Wanted!

09:15 – 10:00 Jak zorganizować pracę zdalną w zgodzie z RODO?

 1. Jakie procedury z zakresu ochrony danych osobowych wdrożyć, żeby być zgodnym z RODO i nowym kodeksem pracy
  • Wymagane przez RODO procedury i rejestry
  • Ocena ryzyka dla pracy zdalnej
 2. Rekomendowane do wdrożenia zasady i dobre praktyki w czasie pracy zdalnej
  • Jak zorganizować bezpieczne środowisko pracy zdalnej?
  • Czy można pracować zdalnie tylko z terytorium Polski?
  • Jak bezpiecznie łączyć się z siecią Internet?
  • Zorganizowanie pracy z dokumentacją papierową
  • Bezpieczne korzystanie z poczty e-mail
 3. Największe zagrożenia w toku pracy zdalnej
  • Phishing
  • Udostępnienie danych osobom nieuprawnionym
  • Kradzież
 4. Budowanie świadomości bezpiecznej pracy zdalnej
  • Jak efektywnie budować świadomości pracy zdalnej zgodnej z RODO?
 5. Kontrola pracownika zgodna z RODO:
  • Czy pracodawca może skontrolować pracownika w prywatnym mieszkaniu?
  • Jak kontrolować z poszanowaniem prawa do prywatności pracownika i jego rodziny?

Prelegent: Przemysław Zegarek

10:00 – 10:15 Pytania od Uczestników

10:15 – 10:30 PRZERWA

10:30 – 11:15 Uprawnienia rodzicielskie po zmianach

 1. Urlop rodzicielski – nowy wymiar urlopu, nieprzenoszalna część, uniezależnienie od urlopu macierzyńskiego, nowe zasady udzielania, przepisy przejściowe.
 2. Urlop ojcowski – nowy okres na wykorzystanie urlopu, przepis przejściowy.
 3. Urlop wychowawczy i obniżony wymiar czasu pracy dla pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.
 4. Ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem w czasie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 5. Nowe uprawnienie – elastyczna organizacja pracy.
 6. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie uprawnień rodzicielskich.

Prelegent: Anita Gwarek

11:15 – 11:30 Pytania od Uczestników

11:30 – 12:15 Najczęściej wykorzystywane zwolnienia od pracy

Jak powinny być sporządzone wnioski o zwolnienia, jakie dane powinny zawierać, jak należy poprawnie zaewidencjonować konkretne zwolnienie, jak je udokumentować i gdzie przechowywać wniosek?

 1. Zwykle” wyjście prywatne – w tym:
 • Czy można zgadzać się, żeby pracownik odpracowywał wyjście prywatne w następnym dniu, ale przed rozpoczęciem dniówki?
 • Czy jest dzień wolny, w trakcie którego pracownik może odpracować wyjście prywatne?
 1. Zwolnienia wykorzystywane zgodnie z wolą pracownika w dniach albo w godzinach – w tym:
 • Kiedy najwcześniej i kiedy najpóźniej pracownik może wnioskować o zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jak potwierdzić ustny wniosek o zwolnienie na podstawie art. 1481 Kodeksu pracy?
 • Czy o zwolnienie na podstawie art. 188 Kodeksu pracy można wnioskować telefonicznie?
 • Jak postąpić, gdy pracownik zawnioskuje o zwolnienie na podstawie art. 1481 Kodeksu pracy na dany dzień, a następnie na ten dzień dostarczy L4?
 • Jak postąpić, gdy pracownik korzystał ze zwolnienia w godzinach, a następnie zmienił wymiar etatu?
 1.  Zwolnienie na wezwanie organów wojskowych i z tytułu powołania do wojska, w tym:
 • Kiedy pracownik zachowuje, a kiedy nie zachowuje prawa do wynagrodzenia?
 • Czy trzeba wystawić zaświadczenie o utraconych zarobkach?
 1. Zwolnienie w celu oddania krwi, w tym:
 • Czy trzeba na ewidencji czasu pracy nanieść symbol tego zwolnienia?
 • Czy dzień wolny to doba pracownicza?
 • Co robić z zaświadczeniem ze stacji krwiodawstwa, że pracownik oddał krew?
 1. Urlop okolicznościowy, w tym:
 • Czy jeżeli pracownik w czasie epidemii wziął ślub cywilny, to obecnie trzeba dać mu urlop okolicznościowy na ślub kościelny?
 • Czy trzeba zwolnić na pogrzeb np. męża matki pracownika?
 • Czy można trzymać wnioski o urlop okolicznościowy razem z wnioskami o urlop wypoczynkowy?

Prelegent: Monika Frączek

12:15 – 12:30 Pytania od Uczestników

12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH

13:15 – 14:00 Zarządzanie czasem pracy w formule zdalnej i stacjonarnej – na wybranych przykładach.

 1. Propozycje zapisów regulaminowych w zakresie czas pracy w formule zdalnej
 2. Nowe urlopy z 2023 r. a zarządzanie czasem pracy.
 3. Zarządzanie godzinami nadliczbowymi – rekomendacje prawidłowych rozwiązań.
 4. Elastyczny czas pracy – zasady zarządzania wnioskami pracowników.

Prelegent: Piotr Wojciechowski

14:00 – 14:15 Pytania od Uczestników

14:15 – 14:30 PRZERWA

14:30 – 15:15 Zmiany w rozwiązywaniu sporów i układach zbiorowych pracy – Czy rysuje się nowa wizja zbiorowego prawa pracy? – Prezentacja ostatnich propozycji rządu i ich ocena z perspektywy firm

 1. Krótka diagnoza sytuacji w obszarze zbiorowego prawa pracy i wpływu na kształt zakładowego prawa pracy.
 2. Krytyczna ocena funkcjonowania ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 3. Krytyczna ocena funkcjonowania układów zbiorowych pracy w Polsce.
 4. Przesłanki zmian w obowiązujących regulacjach.
 5. Krytyczna analiza propozycji rządowych w obszarze sporów zbiorowych.
 6. Krytyczna analiza propozycji rządowych w obszarze układów zbiorowych pracy.
 7. Czy jest szansa na lepsze regulacje w zbiorowym prawie pracy.

Prelegent: Jacek Męcina

15:15 – 15:30 Pytania od Uczestników

15:30 – 16:15 Informacja o warunkach zatrudnienia wg wytycznych GIP i MRPiPS – prostsza czy trudniejsza do przygotowania?

 1. Jak precyzyjne mają być odesłania do przepisów Kodeksu pracy w treści informacji?
 2. Czy można ogólnie opisać dwa wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 3. Czy informacja powinna mieć żeńską i męską odmianę?
 4. Czy w punkcie dotyczącym wynagrodzeń uwzględniamy świadczenia socjalne?
 5. Jak prawidłowo opisać przerwy w czasie pracy, skoro 15-minutowe dodatkowe przerwy zależą od czasu faktycznie przepracowanego?
 6. Jako powinien być zakres informacji w odniesieniu do godzin nadliczbowych?
 7. Czy zasady przemieszczania się powinny być uzupełnione także w przypadku pracowników mobilnych?
 8. Czy należy uwzględnić w informacji urlopy związane z rodzicielstwem?
 9. Kiedy niewręczenie informacji może być uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika?
 10. Kiedy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa przy braku aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia?

Prelegent: Łukasz Prasołek

16:15 – 16:30 Pytania od Uczestników

16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji

Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1400 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(850 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(850 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1200 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ
Slide
OFERTA HOTELOWA DLA UCZESTNIKÓW OKPP
Slide

NASI PRELEGENCI

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, Legislator. Od października 2021 roku pracuje w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy.

Założyciel, prezes zarządu, prawnik. Prawniczego fachu uczyłem się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej i innych.

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w BusinessEurope.