42. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 15-16 kwietnia 2021, on-line

Konferencja – 15 kwietnia 2021

„Prawo pracy w 2021 roku – problematyczne kwestie oraz zmiany prawne w pigułce”

Główne zagadnienia kongresu:

 • Dokumentacja pracownicza – jakie dokumenty i na jakich zasadach gromadzi się w dokumentacji pracowniczej, jakie poza tą dokumentacją, a które dokumenty pobiera się tylko do wglądu?
 • Work – life balance – co to znaczy w prawie pracy i z jakimi zmianami w przepisach się wiąże?
 • Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS w 2021 r.
 • PPK a lista płac – problemy, pułapki, kontrowersje.
 • Czas pracy a praca zdalna w 2021r. – wykładnia, przepisy, praktyczne rozwiązania.
 • Instrumenty zmiany warunków zatrudnienia w okresie kryzysu.
PROGRAM:

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09.15 Prezentacja Firmy Most Wanted

09:15 – 10:00 Dokumentacja pracownicza – jakie dokumenty i na jakich zasadach gromadzi się w dokumentacji pracowniczej, jakie poza tą dokumentacją, a które dokumenty pobiera się tylko do wglądu?

 • Jakie dokumenty gromadzi się w aktach osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią? (stanowiska Ministerstwa Pracy i UODO)
 • Jak się wprowadza zmiany dotyczące danych pracownika? Czy się gromadzi nowe dokumenty? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jakie dokumenty gromadzi się w dokumentacji pracowniczej, ale nie w aktach osobowych?
 • Jakie dokumenty są przechowywane poza dokumentacją pracowniczą (w innych zbiorach) i jak się ustala czas ich przechowywania?
 • Czy trzeba dokonywać audytów dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej i poza nią? (stanowiska Ministerstwa Pracy i UODO)
 • Jakie dokumenty powinny być pobierane tylko do wglądu? (stanowiska UODO)
Prelegent: Monika Frączek

10:00 – 10:15 Pytania od Uczestników

10.15 – 10.30 PRZERWA

10.30 – 11.15 PPK a lista płac – problemy, pułapki, kontrowersje

 • Wpłata pracodawcy do PPK na liście płac – termin wpłaty do PPK a moment naliczania zaliczki,
 • Wpłaty do PPK na deklaracjach ZUS,
 • Inni niż pracownicy uczestnicy PPK – zleceniobiorcy, menedżerowie, umowy o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych,
 • Jak postąpić, gdy płatnik nie ma wypłaty, by pobrać zaliczkę na podatek od wpłaty do PPK?
Prelegent: Monika Cieślak

11:15 – 11:30 Pytania od Uczestników

11.30 – 12.15 Instrumenty zmiany warunków zatrudnienia w okresie kryzysu

 • Porozumienia kodeksowe a regulacje antycovidowe,
 • Co oznacza stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę?
 • Na co zwrócić uwagę stosując poszczególne instrumenty, czy można je łączyć, rola przedstawicieli pracowników.
Prelegent: Robert Lisicki

12:15 – 12:30 Pytania od Uczestników

12.30 – 13.15 PRZERWA NA LUNCH

13.15 – 14.00 Work – life balance – co to znaczy w prawie pracy i z jakimi zmianami w przepisach się wiąże?

 • Co oznacza  Work-Life-Balance (WLB)?
 • Jak  pracujący rodzice mogą dziś łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, w tym z opieką nad dziećmi   (urlopy, zwolnienia od pracy, ruchomy czas pracy, indywidualny czas pracy)?
 • Specjalne uprawnienia dla rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością,
 • Elastyczne formy zatrudnienia, w tym telepraca i praca zdalna na czas epidemii,
 • Nowa dyrektywa unijna dotycząca łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym  (jakie przewiduje rozwiązania, do kiedy ma być wdrożona, co może się zmienić w polskich przepisach).
Prelegent: Małgorzata Podgórska

14:00 – 14:15 Pytania od Uczestników

14.15 – 14.30 PRZERWA

14.30 – 15.15 Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS w 2021r.

 • Wprowadzenie obowiązku zgłaszania umów o dzieło,
 • Umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.,
 • Na kim ciąży obowiązek,
 • Omówienie formularza RUD,
 • Umowa o dzieło, a umowa zlecenia,
 • Jakich argumentów używa ZUS do podważenia umów o dzieło?
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy o dzieło?
 • Umowy ramowe a obowiązek zgłaszania,
 • Umowa o przeniesienie praw autorskich.
Prelegent: Paweł Ziółkowski

15:15 – 15:30 Pytania od Uczestników

15.30 – 16.15 Czas pracy a praca zdalna w 2021r. – wykładnia, przepisy, praktyczne rozwiązania

 • Zasady potwierdzania początku i końca dnia pracy przy pracy stacjonarnej i zdalnej – praca na dokumencie,
 • Zasady bieżącej weryfikacji gotowości pracownika do pracy w czasie dniówki roboczej – jak sprawdzać czy pracuje?
 • Prowadzenie list obecności czy ewidencji czasu pracy w domu pracownika,
 • Przerywanie dniówek roboczych przerwami wliczanymi i niewliczanymi do czasu pracy,
 • Polecanie nadgodzin na odległość – czy pracownik sam sobie może zlecić nadgodziny pracując w domu,
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych poprzez wirtualne ustalenia pomiędzy przełożonym a pracownikiem.
Prelegent: Piotr Wojciechowski

16:15- 16:30 Pytania od Uczestników

16.30 – 16.45 Zakończenie konferencji

Slide

PRELEGENCI 42. EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU PRAWA PRACY

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Prawnik, specjalista prawa pracy, wieloletni pracownik Departamentu Prawa Pracy - obecnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac.

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat.

Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodniczący Komitetu ds.
Społecznych w Businesseurope.

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ