Slide
MAŁGORZATA PODGÓRSKA

Prawnik, specjalista prawa pracy, wieloletni pracownik Departamentu Prawa Pracy - obecnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
Uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie zamian dotyczących przepisów prawa pracy, zarówno na etapie rządowym jak i parlamentarnym, opiniuje projekty aktów prawnych, przygotowuje odpowiedzi m. in. na interpelacje poselskie, wystąpienia senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych zainteresowanych podmiotów i obywateli.
Autorka wielu opinii prawnych oraz opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych m. in. do działów kadr, dotyczących w szczególności uprawnień rodzicielskich pracowników, urlopów wypoczynkowych, zasad zatrudniania i zwalniania pracowników oraz czasu pracy.

malgorzata-podgorska