42. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 15-16 kwietnia 2021, on-line

Warsztat I – 16 kwietnia 2021

Praca zdalna w 2021 r. – wszystko co w praktyce trzeba wiedzieć o pracy zdalnej. Kompleksowy przegląd dotychczasowych i nowych przepisów oraz wykładni

1. Jak poprawnie zobowiązać pracownika do wykonywania pracy zdalnej, w tym pracy rotacyjnej (hybrydowej)? (przykładowe wzory dokumentów), w tym:

 • jaki jest sposób potwierdzania dopuszczalności wykonywania pracy zdalnej zgodnie ze stanowiskiem UODO oraz opiniami wykładni? (przykładowe wzory dokumentów),
 • na jakich zasadach możliwa jest praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji oraz jak ją poprawnie zorganizować, w tym jak ustalić poprawne wynagrodzenie, gdy pracownik przepracował tylko część dniówki?
 • czy można skorzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie kwarantanny albo izolacji (najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy).

2. Na jakich zasadach powinno nastąpić przetwarzanie danych osobowych na potrzeby pracy zdalnej? Jakie dodatkowe dane można pozyskiwać od pracującego zdalnie? (stanowisko UODO oraz opinie wykładni), w tym:

 • jakie problemy trzeba rozwiązać w przypadku świadczenia pracy zdalnej z zagranicy (stanowiska Ministerstwa Pracy i UODO oraz opinie wykładni).

3. Jakie są zasady korzystania z narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej obecnie oraz po wejściu w życie planowanych zmian? w tym:

 • jak poprawnie powierzyć mienie pracodawcy pracującemu zdalnie? (przykładowy wzór oświadczenia o przyjęciu mienia),
 • na jakich zasadach pracownik może wykorzystywać własne narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej?
 • czy jest możliwość nakazania albo zakazania korzystania ze sprzętu lub materiałów do pracy należących do pracownika?

4. Na jakich zasadach możliwa jest kontrola pracy pracownika pracującego zdalnie? w tym:

 • jakie rodzaje monitoringu i na jakich zasadach można stosować do pracującego zdalnie? (stanowiska UODO w sprawie monitoringu pracującego zdalnie).

5. Jak poprawnie organizować i ewidencjonować czas pracy pracownika pracującego zdalnie? w tym:

 • jak potwierdzać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej?,
 • jakie elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy można wprowadzić w odniesieniu do pracujących zdalnie, o jakich ważnych kwestiach trzeba pamiętać?
 • czy można wypłacać ryczałt za godziny nadliczbowe w trakcie pracy zdalnej i na co należy przy tym zwrócić uwagę (stanowisko MRPiPS),
 • jak poprawnie prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika pracującego zdalnie i jakie dokumenty mogą być w tym pomocne? (przykładowy wzór ewidencji wykonanych czynności oraz przykładowe postanowienia co do wymaganego sposobu jej prowadzenia, przekazywania pracodawcy oraz przechowywania).

6. Jakie są zasady zapewniania bhp przy pracy zdalnej zgodnie z wytycznymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wspólnie z Głównym Inspektoratem Pracy? (przykładowe postanowienia dotyczące bhp, które warto wprowadzić do Regulaminu pracy/procedury/zarządzenia dotyczącego zdalnej),

 • jakie zasady bhp i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie bhp będą obowiązywały na podstawie nowych przepisów?
 • jakie są poprawne zasady odwołania pracy zdalnej w obecnym stanie prawnym oraz jakie będą po zmianie przepisów?

7. Jak powinien być poprawnie zorganizowany obieg dokumentów pracowniczych w trakcie pracy zdalnej? w tym:

 • podsumowanie: jakie dokumenty powinny być dodatkowo tworzone w związku z pracą zdalną oraz gdzie powinny być przechowywane?,
 • jakie obowiązki trzeba spełnić, dołączając dokumenty przesłane zdalnie do dokumentacji pracowniczej w zależności od postaci, w jakiej jest prowadzona?

9. Jakie są zalecane przez UODO zasady ochrony danych osobowych i informacji ważnych dla pracodawcy w trakcie pracy zdalnej? (propozycje przykładowych, praktycznych postanowień w tej kwestii do wprowadzenia do wewnętrznych regulacji prawnych).

Agenda szkolenia:

08.30 – 09.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09.00 – 10.30 ZAJĘCIA
10.30 – 10.45 PRZERWA 
10.45 – 12.15 ZAJĘCIA
12.15 – 12.45 PRZERWA NA LUNCH
12.45 – 14.15 ZAJĘCIA
14.15 – 14.30 PRZERWA 
14.30 – 16.00 ZAJĘCIA
16.00 – 16.05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

WYKŁADOWCA

Slide
MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

monika-fraczek
Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA NAJBLIŻSZĄ EDYCJĘ