Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w dniach 7-8 marca 
skorzystaj z dodatkowej promocji w kwocie do 200 zł.

Uczestnictwo w Konferencji:

Online: 550 zł450 zł,

350 zł

Stacjonarnie: 690 zł590 zł,

490 zł

Uczestnictwo w Warsztacie I lub II:

Online: 550 zł450 zł,

350 zł

Stacjonarnie: 690 zł590 zł,

490 zł

Uczestnictwo Konferencja + wybrany Warsztat:

Online: 1000 zł800 zł, 

600zł

Stacjonarnie: 1200 zł1000 zł,

800 zł

(wszystkie przedstawione ceny są cenami netto)

Warunki:

  • Promocja przysługuje od drugiej i każdej kolejnej zgłoszonej osoby.
  • Promocja naliczana jest przez pracownika Grupy Most Wanted!, warunkiem jest przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej czy PDF w dniach od 7 marca od 8 marca włącznie.
  • Promocja naliczana jest od obecnej ceny promocyjnej.