43. Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 21-22 października 2021, Warszawa/on-line

Miejsce konferencji:
Centrum konferencyjno–szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Warsztat II – 22 października 2021

Zmiany w ustawie zasiłkowej i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022 roku

  1. Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.
  2. Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków po przerwie.
  3. Nowa stawka zasiłku za okres pobytu w szpitalu.
  4. Obowiązek przekazywania przez ubezpieczonych i płatników do ZUS-u niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
  5. Nowe zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
  6. Zasady objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej.
  7. Sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu.
  8. Zmiany w obszarze umarzania należności z tytułu składek, nienaliczania odsetek z tytułu składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS.
  9. Obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników składek.
  10. Ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych.

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

AGENDA WARSZTATU

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

WYKŁADOWCA

Slide
ANDRZEJ RADZISŁAW

Radca prawny i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15 stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Pracując w C/ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.


Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS.

andrzej-radzislaw

Slide
SPRAWDŹ PROGRAMY
"PRAWO PRACY
2021/2022"

PROGRAM
"NAJNOWSZE PROCEDURY
W PRAWIE PRACY"

MONIKA FRĄCZEK

CENA


Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ